Geniş Saha Projeleri

Uzak mesafelere sahip olan Su Arıtma Tesisleri ve benzer işletmeler için; Ekipmanların Üniteler ile haberleşmeleri ProfiBus, ModBus ve Ethernet haberleşme protokolleri ile sağlanırken, üniteler ise kendi aralarında Fiber Optik hatlar ile bağlanarak sahada tam bir entegrasyon sağlanır.

Saha ünitelerinin tip ve özelliklerinin belirlenmesi ve doğru şebeke topolojisinin çıkartılması son derece önemlidir.

Lokal Makina Projeleri

Her sektörün ihtiyacına göre 
Yazılım ve Donanımlar farklılık arzedecektir.
Önemli olan ihtiyaca cevap verirken maksimum randıman, minumum işletme giderleri ve esnek kumanda arayüzüne sahip yazılım ve tasarımı gerçekleştirebilmektir.

 

Entegre Tesisler

Birden çok farklı işler yapılan proseslerin birbirleri ile haberleşerek kendi durumlarına göre diğer ünitelerin nasıl davranması gerektiğine karar verebilen yazılımları gerçekleştirebilmek için proseslerin çok iyi bilinmesi gerekir.

 

Yazılım ve Program

Teknolojisi sürekli gelişen dünyada en yeni ve esnek yapılı programların sürekli takip edilmesi ve kullanılması gerekir. 

 

Firmamız SIEMENS Simatic Manager V5.5, TIA Portal V13, WinCC Flexible, Panasonic WinGR-PRO, Easy Wiev-Weintek, Omron CX-one, WinCC SCADA V7.3, Delphi, Visual Basıc Programlarını kullanmaktadır.